Showing 1–20 of 24 results

MIONZI YA KISWAHILI For grades 7, 8 a...

KShs850.00 KShs800.00
This is Revision book meant for cbc junior school students. The book will help learners revise swahili in the best way possible.

Mbinu Za Kisasa Za Kufundishia Kiswahili

KShs488.00
Hakuna kitabu kimoja cha Kiswahili kinachoshughulikia mbinu na· mikakati ya kufundisha mada mbalimbali za lugha na fasihi. Mbinu za Kisasa za Kufundishia Kiswc/lh,ili ni ki,tabu kinachoshughulikia ufundishaji wa Kiswahili. Kitabu hiki kinabainisha na kufafanua mbinu ta kisasa za kufundishia mada kama: matamshi, sarufi, msamiati, ufahamu, insha na fasihi. Dhana muhimu katika ufundishaji wa lugha na fasihi zinafafanuliwa na kutolewa mifano mwafaka inayotokana na tajriba ndefu ya waandishi wa kitabu hiki katika ufundishaji wa Kiswahili. Kitabu hiki kitawafaa walimu wa shule za msingi, za upili na vyuo. Oaktari Paul M. Musau ni Mhadhiri Mkuu katika ldara ya Kiswahili Chuo Kikuu cha Kenyatta. Amewahi kuwa Mwenyekiti wa ldara ya Kiswahili katika chuo hicho. Ana shahada za B.Ed. (Nairobi), M.A (Nairobi), na Ph.D (Bay-reuth, Ujerumani). Amewahi kufundisha katika Shule ya Sekondari ya St Charles Lwanga, Kitui na Chuo cha Walimu cha Thogoto. Leonard Chacha ni mhadhiri katika ldara ya Kiswahili na Lugha za Kiafrika, Chuo Kikuu cha Kenyatta. Amekuwa mwalimu wa Kiswahili katika shule za upili kwa muda mrefu. Ana shahada za Dip. Ed. _(Siriba), B.Ed. (Moi) na M.A. (Kenyatta).

Kamusi Ya Vitendawili na Mafumbo [App...

KShs695.00
Kamusi ya Vitendawili na Mafumbo ina lengo la kumwelimisha na kumkumbusha msomaji baadhi ya utajiri wa tamaduni zetu ambao mara kwa mara husahaulika.Kamusi hii ina manufaa kwa wanafunzi, walimu na yeyote yule anayetumia lugha ya Kiswahili.

Dira Ya Uandishi (Shule za Msingi) [A...

KShs638.00
Kuandika ni stadi muhimu katika maisha ya binadamu. Hii ni njia mojawapo anayotumia binadamu kuwasiliana na wenzake kwa insha. Ni kwa kutambua umuhimu huu, ndipo kitabu hiki Dira ya Uandishi wa Insha kwa shule za Msingi kinashughulikia kwa ufarisi masuala muhimu yanayohusiana na uandishi kama njia ya kuwasiliana. Dira ya Uandishi wa Insha kwa shule za msingi ni kurunzi inayomwongoza msomaji kupata njia no mwelekeo ufaao katika msingi wa uandishi. Kitabu hiki kinashughulikia utungaji wa sentensi, aya na insha kwa ukamilifu. Aidha, kimemwelekeza msomaji kuhusu uakifishaji no mwandiko bora. Aina zote za insha, sifa zake, miqno tele no mazoezi kemkemu yametolewa. Isitoshe, ili kumwandaa mtahiniwa kwa mtihani wa Kiswahili wa KCPE, mitihani vielelezo ya insha imetolewa.

Top Mark KCPE Science Questions &...

KShs630.00
Top Mark KCPE Science Question and Answers has been written for the candidate preparing for the Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) Examination. The book is written in question format and covers the Primary Science Course comprehensively. In Part I -(Topical Questions and Answers) the candidate is guided on the type of questions to expect from each of the topics covered in the KIE Syllabus. The questions cover the concepts taught in the Primary Science Course. These questions are meant to assist the candidate in the quick revision of the subtopics in the Primary Science Course. Part II- of the book consists of model KCPE Sample Test Papers. The objective questions measure up to those set in the KCPE Primary Science examination paper. The questions test the candidate's understanding of all the concepts taught in the Primary Science Course. Part III is a glossary of some scientific terms used in the book. It is intended to assist the candidate to quickly check the meaning of various science terms in the Primary Science Course. Part IV -provides the pupils with key science diagrams that are fully labelled. Part V gives the answers to the questions in the Sample Papers. Top Mark Science Question and Answers is an excellent book for revision because it imparts learning through the question/answer method of teaching. This revision book is a must-have for every candidate keen on performing well in the KCPE Primary Science Paper.

Top Mark KCPE – Revision Social...

KShs730.00
Topmark KCPE Revision Social Studies is specially written to prepare pupils for their KCPE examination. The book comprehensively covers the syllabus. It also contains content on amendments made to the syllabus following the promulgation of the New Constitution on August 27, 2010. The book contains Short Notes and Work to Do at the end of each chapter to help pupils in the revision. Further, there are ten sample test papers, each with sixty questions and answers in line with the examination format.This rare presentation makes the book a complete guide and an indispensable companion for all KCPE candidates. The book is a must read for all pupils wishing to score high marks in KCPE Social Studies. The book is also a useful resource for Teachers preparing their pupils for KCPE.

Top Mark KCPE – Revision Scienc...

KShs660.00
Topmark KCPE Revision Science is specially written and designed to assist pupils in preparing for the KCPE examination. It offers pupils a combination of short comprehensive notes, complete with relevant illustrations and worked out revision questions. KCPE sample test papers are also provided with answers to all the questions. This well thought presentation makes the book a complete guide and an indispensable companion for all pupils hoping to score high marks in the KCPE examination. Teachers preparing their candidates will also find it very useful; so will tutors and students in Teacher Training Colleges.