Showing 1–20 of 41 results

One Touch English Paper 1

KShs900.00 KShs700.00
One Touch Paper 1 English is a one-stop book that answers all your questions.

CHECHE ZA USHAIRI – Kidato 1-4 ...

KShs700.00 KShs650.00
  • Kitabu cha kumwezesha mwalimu na mwanafunzi kuelewa mashairi kwa undani, kujifunza mbinu za kuwasilisha majibu kwenye mtihani wa kitaifa, michezo ya chemshabongo, maswali na majibu tumbi nzima. Mwalimu atakitumia kufunzia moja kwa moja. Ki sawa kwa viwango vyote vya elimu

The Samaritan Guide Book

KShs500.00 KShs480.00
This is a guide book for the play The Samaritan. It has comprehensive, detailed analysis of the events in the play. Moreover, it has revision questions.

Jesma Trial Series Class Seven

KShs1,200.00 KShs950.00
Brief Summary Jesma Trial Series With a combination of a whole year exam series prepared for the learner to understand question answering technique.

MWONGOZO WA NGUU ZA JADI

KShs580.00 KShs500.00
Huu ni mwongozo wa riwaya ya Nguu za Jadi. Kuna muhtasari, ufaafu wa anwani, dhamira, maudhui, sifa za wahusika na mbinu za lugha. Pia kuna maswali na majibu

FAST FACT FINDERS PHYSICS

KShs700.00 KShs650.00
Has summarized notes for teaching and revision systematically organized according to syllabus. The books also contains questions and answers well aimed at getting the best performance in KCSE. Solved problems!

QUICK FACTS MASWALI NA MAJIBU YA MAPA...

KShs250.00 KShs200.00
  • Ni mkusanyiko wa maswali na majibu ya hadithi fupi inayotahiniwa katika shule ya upili. Pia kuna maelekezo kuhusu utaratibu wa kujibu maswali. Maswali mseto

QUICK FACTS MASWALI NA MAJIBU YA NGUU...

KShs250.00 KShs200.00
 
  1. Ni mkusanyiko wa maswali na majibu ya Riwaya teule ya Nguu za Jadi. Pia kuna maelekezo kuhusu utaratibu wa kujibu maswali.

PRIMARY MATHEMATICS (G1-G7) WORK BOOK...

KShs500.00 KShs450.00
The Main aim of this book is to practice Mathematics through a work book and tests using the goal of the primary mathematics curriculum as its meant to: Stimulate interest in the learning of mathematics. Help students understand and acquire basic mathematical concepts and computational skills. Help students develop creativity and the ability to think, communicate, and solve problems. Number: Whole numbers; The nature of numbers; Fractions, decimals, and percentage... Algebra*: Algebraic symbols; Equations Measurement: Money; Length; Time; Weight; Perimeter; Area; Volume; Speed helps children make sense of the numbers, patterns and shapes they see in the world around them, offers ways of handling data in an increasingly digital world and makes a crucial contribution to their development as successful learners. Math is an important part of learning for children in the early years because it provides vital life skills. They will help children problem solve, measure and develop their own spatial awareness, and teach them how to use and understand shapes.

MWONGOZO WA BEMBEA YA MAISHA – ...

KShs580.00 KShs490.00
Kimetoa muhtasari wa kitabu kizima, umuhimu wa mandhari, maudhui, sifa za wahusika, umuhimu wa wahusika, mbinu za lugha maswali ya dondoo, majibu yao, maswali ya insha, majibu yao, maswali ya kuchambua vifungu na majibu yao. Kimekumbatia mtindo wa maswali na majibu Kazi IMERAHISISHWA ajabu.

QUICK FACTS MASWALI NA MAJIBU YA NEMBEA

KShs220.00 KShs200.00
These are systematically organized questions and answers from a compulsory Kiswahili play for high school. It's guides learners on how to present answers

Fathers of Nations- study notes by J....

KShs480.00 KShs450.00
Comprehensive and detailed analysis of Fathers of Nations text book. Plus revision questions.

MATHEMATICS QUICK STUDY GUIDE –...

KShs750.00 KShs700.00
This book has been written to assist High School students to perform according to their potential and get the grade they deserve in mathematics. It has been written in a simpler manner to help even an average student understand and enjoy the topics of mathematics. This volume has all the topics in Form 1 and 2 with well elaborated explanations, definitions, Formulas and Examples to help the student understand the concepts easily.

FAST FACT FINDERS BIOLOGY PRACTICAL M...

KShs700.00 KShs620.00
All practicals systematically arranged from form one to form two. The book has a separate answer booklet and confidentials. It has writing spaces inside therefore enabling students to revise easily and systematically.

Jesma Trial Series Class 6

KShs1,200.00 KShs950.00
Brief Summary Jesma Trial Series class 6 With a combination of a whole year exam series prepared for the learner to understand question answering technique.

MBWEMBWE ZA INSHA – Fast Fact F...

KShs700.00 KShs670.00
INSHA huwa lazima kwa mtihani. Kitabu hiki kina mifano yote ya INSHA. Kila hoja ndani ya INSHA imepigiwa mistari. Kuna maswali ya marudio baada ya kila INSHA na majibu. Maudhui tumbi nzima ya MASUALA IBUKA yamepangwa kuanzia mwanzo hadi mwisho. Isotoshe, mwanafunzi ameelekezwa kuhusu makosa ya kuepuka katika INSHA.

FAST FACT FINDERS- MWONGOZO WA BEMBEA...

KShs600.00 KShs520.00
Ni mwongozo wa aina yake wa tamthilia ya lazima kwa shule ya upili. Mbali na matini, kuna maswali na majibu. Maudhui yamewekewa maswali. Hoja zimefululizwa zaidi ya ishirini kwa maudhui. Sehemu muhimu zimepigiwa mistari

Baragumu la Sarufi na ufahamu na ufup...

KShs800.00 KShs760.00
Baragumu ni kitabu cha marudio cha Kiswahili kwa wanafunzi wa shule za upili. Kina maswali ya kcse ya sarufi, ufahamu na ufupisho ya miaka iliyotangulia pamoja na majibu yake

The Examiner in History and governmen...

KShs850.00 KShs800.00

The Examiner History paper 1 book will guide secondary school students and teachers with simplified notes and revision questions for easy tacking of kcse exams