Showing all 6 results

IMARISHA USHAIRI by Rutere Shenver

KShs500.00
Utafiti umedhihirisha kuwa matokeo ya ushairi wa kiswahili miongoni mwa wanafunzi umekuwa ukidorora siku baada ya siku kutokana na madai kuwa ushairi ni utanzu mgumu ulio na istilahi nyingi tatanishi. IMARISHA USHAIRI ni kitabu kinachochanganua ushairi wa kiswahili kwa njia rahisi na ya kuvutia. Kimefafanua ushairi kwa kina na kutoa vielelezo vya kutosha. Isitoshe, kimekusanya msururu wa mitihani ya kitaifa; maswali pamoja na majibu

USHANGA by Rutere Shenver

KShs550.00
  • Ushanga ni riwaya inayosimulia kuhusu safari ya kusaka ushanga wa adhama kubwa wa kifalme ambao unazua mtafaruku mkubwa na kuchonganisha falme nyingi. Kupotea kwa ushanga huu kunasababisha matatizo si haba.